Lazu Virocin - Ion Ionore Kẽm tự nhiên

$79.95 $59.95

Vui lòng chọn đơn vị tiền tệ và quốc gia của bạn trong Chế độ kiểm tra trực tuyến để nhận báo giá cuối cùng.

Hỗ trợ khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể bạn

Lazu VirocinTM là một Ionophore Kẽm tự nhiên (Kẽm vận chuyển) sử dụng khả năng đã được chứng minh của Quercetin (không có tác dụng phụ độc hại của các ionophores khác) để vận chuyển tích cực nguồn dự trữ kẽm tự nhiên của cơ thể qua màng tế bào và vào tế bào nơi nó có thể hiệu quả hơn nhiều. VirocinTM cho phép kẽm hỗ trợ và hỗ trợ hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể, hiệu quả hơn nhiều.

60 viên mỗi chai.

còn 184 hàng (có thể đặt hàng trước)

viVietnamese
[]
{"cart_token": "", "băm": "", "cart_data": ""}