Liên hệ với nhóm Lazu

Nếu bạn có câu hỏi về bất kỳ ai trong số chúng tôi Sản phẩm Lazu, một cuộc điều tra chung hoặc muốn biết về các cơ hội kinh doanh của chúng tôi sau đó vui lòng liên hệ với Nhóm Lazu.

Chúng tôi muốn nghe từ bạn.

Bạn có thể gọi, email điền vào mẫu dưới đây và nhóm của chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các truy vấn trong vòng 24 giờ.

Văn phòng của chúng tôi

New Zealand

Kapiti, Đảo Bắc

 

Tây Ban Nha

Quart De Poblet, Valencia

 

Hoa Kỳ

thành phố San Diego, bang California

 

Mọi thắc mắc

Chỉ cần điền vào mẫu này và sẽ lấy lại cho bạn.
Trụ sở chính

Đường 16 Seaview
Paraparaumu
Kapiti
New Zealand
5032

Điện thoại: +64 (0) 9 9740618

Whatsapp: 0064 21516322

WeChat: xô32

E-mail: sales@lazu.co.nz